Noyemberyan/Նոյեմբերյան Poštanski brojevi

Noyemberyan/Նոյեմբերյան (Armenija) Poštanski brojevi (16 komada). Noyemberyan/Նոյեմբերյան GPS koordinate: 41.045,44.883 .


Noyemberyan/Նոյեմբերյան (16) Klikni na početno slovo grada:
A (2) B (4) D (1) H (2) J (1) K (2) N (1) P (1) V (2)