Shanghai/上海 Poštanski brojevi

Shanghai/上海 (Kina) Poštanski brojevi (254 komada). Shanghai/上海 GPS koordinate: 197.059,121.433 .