Antalya Poštanski brojevi

Antalya (Turskа) Poštanski brojevi (1005 komada). Antalya GPS koordinate: 38.921,33.474 .