Bayburt Poštanski brojevi

Bayburt (Turskа) Poštanski brojevi (194 komada). Bayburt GPS koordinate: 39.977,35.647 .