Diyarbakir Poštanski brojevi

Diyarbakir (Turskа) Poštanski brojevi (1045 komada). Diyarbakir GPS koordinate: 39.018,36.745 .