Karaman Poštanski brojevi

Karaman (Turskа) Poštanski brojevi (283 komada). Karaman GPS koordinate: 38.826,33.095 .